Laden…

Het bestemmingsplan ‘Borchwerf II, herziening Veld F’ van de gemeente Halderberge

Vanaf 14 december 2017 ligt het plan “Borchwerf II, Herziening veld F” ter inzage op het Gemeentehuis van de Gemeente Halderberge. 

De belangrijkste wijzigingen zijn (zie ook afbeelding):  

Kavel F 17 b (Emmerblok 30 Oud-Gastel)

De afwijking behelst een wijziging in de gebruiksregel met betrekking tot de realisatie van een zelfstandige kantoorfunctie. 

Kavel F 400 (Emmerblok 11 Oud-Gastel)

Het hoofdgebouw overschrijdt ten opzichte van het bouwvlak aangeduid op de planverbeelding van het bestemmingsplan Borchwerf II met 4,0m. Weliswaar wordt niet de bestemmingsgrens overschreden. 

Ontsluiting kavel B10/B15 (Gastelseweg) via Veld F ter hoogte van Klerkenveld

Het herstel van de “oude” ontsluiting tussen Veld F en Veld B, ten behoeve van de kavel B10/B15 vergt een bestemmingswijziging van de ‘Natuur’ bestemming naar ‘Bedrijf’ (zonder bouwvlak aanduiding).