Laden…

Zuid-West 380 kV Oost: weergave uitwerkingslocatie Borchwerf II

Ter info deze binnengekomen informatie vanuit TenneT.

Geachte perceeleigenaren en gebruikers van de panden op veld D en bewoner van de Drossaertstraat,

U bent meerdere keren geïnformeerd over de stand van zaken van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg.  Op 3 oktober heeft TenneT een bijeenkomst op Borchwerf II georganiseerd over de stand van zaken en over de specifieke situatie op deze uitwerkingslocatie. Voor deze bijeenkomst bent u uitgenodigd. De uitnodigingen zijn voor de bedrijven verspreid door de parkmanager van Borchwerf II en door het bestuur van de vereniging van eigenaren. KLik hier voor de presentatie en het verslag.

Tijdens de bijeenkomst op drie oktober is aangegeven dat projectboek 3 eind december wordt gepubliceerd. Het projectboek 3 is nog niet gepubliceerd. Om het proces zorgvuldig af te ronden en de resultaten terug te kunnen koppelen is meer tijd nodig. Dit is gezamenlijk met de Samenwerkende Overheden geconcludeerd. Het projectboek 3, waarin de integrale effectenanalyse is opgenomen, wordt naar verwachting eind februari/begin maart gepubliceerd. We zullen u op de hoogte brengen van deze publicatie.

Na de publicatie van projectboek 3 hebben de Samenwerkende Overheden tijd om een advies op te stellen over de opgeleverde integrale effectenanalyse en de weergave van het omgevingsproces. Uiteindelijk zal de minister van EZK in overeenstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het definitieve tracé vaststellen. Dit doet de minister op basis van het advies en de opgeleverde integrale effectenanalyse.

Als u opmerkingen, toevoegingen of vragen heeft naar aanleiding van het verslag dan horen wij dat graag vóór 25 januari.  Ook voor andere vragen zijn we bereikbaar (Antje: 0622236924 / Jochem: 0623487612).

Met vriendelijke groet,
Jochem Dijkshoorn