Laden…

Stand van zaken ZW380kV – mogelijkheid tot reactie Projectboek 4

Project Project ZW380kV attendeert u graag op de laatste ontwikkelingen over de Zuid-West 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. U treft alle actuele informatie, waaronder Projectboek 4, aan op de website https://www.zuid-west380kv.nl/oost/.

Hieronder treft u een aantal relevante zaken waarover TenneT en ministerie van EZK momenteel communiceren.

  • Mogelijkheid tot reactie op Projectboek 4 ‘Het gekozen tracé’

In Projectboek 4 wordt aandacht besteed aan het gekozen tracé, het proces dat is doorlopen, nut en noodzaak van het project en de effecten die het heeft op onder andere omgeving, natuur en landschap. Er is een publieke samenvatting van het voorontwerp inpassingsplan in opgenomen. Omwonenden worden door TenneT gevraagd hierop te reageren en suggesties op de website achter te laten. Deze (informele) reacties worden meegenomen in het ontwerp-inpassingsplan dat later dit jaar ter inzage komt. Pas op dat moment kan iedereen formeel reageren (via zienswijze). Uiteindelijk leidt dit traject tot een door de minister goedgekeurd rijksinpassingsplan. Voor de procedure van dit (rijks)inpassingsplan is het ministerie van EZK bevoegd gezag.

Omwonenden van de hoogspanningsverbinding hebben inmiddels een brief van TenneT over het Projectboek 4 en de procedure in hun brievenbus gekregen. De brief is via deze link https://www.zuid-west380kv.nl/oost/documents/Brief-omwonenden-Zuid-West-380kV-Oost-5-3-2021-6041f4c4-c724-4e3c-9c1e-4aa6c35ff8bd.pdf te bekijken.

  • Werkzaamheden zichtbaar

Vanaf dit jaar worden de werkzaamheden aan de hoogspanningsverbinding steeds meer zichtbaar. Omwonenden gaan ervaren dat er gewerkt wordt aan het tracé. Zo starten diverse ingenieursbureaus in de aankomende maanden met veld- en bodemonderzoeken. Tennet verwacht dat alle onderzoeken in 2022 zijn afgerond.

  • Vooroverleg voorontwerp-rijksinpassingsplan

Het voorontwerp-rijksinpassingsplan is momenteel door de minister van EZK aangeboden aan de regionale overheden. Dit zal in de komende maanden besproken worden. Op donderdag 11 maart 2021 geeft het ministerie van EZK en TenneT een presentatie over dit voorontwerp-inpassingsplan aan de gemeenteraad van de gemeente Halderberge. De uitnodiging wordt vooraf in de Halderbergse Bode gepubliceerd.

Het ontwerp-rijksinpassingsplan wordt later dit jaar door het ministerie van EZK terinzage gelegd. Vanaf dat moment kan iedereen formeel reageren (indienen zienswijze). Het ministerie zal hier later dit jaar over communiceren.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over het vervolgproces en/of inhoudelijke vragen over de hoogspanningsverbinding, dan adviseren wij u contact op te nemen met Tennet via 0800-8366388 of te mailen naar oost@zuid-west380kv.nl.

Vanuit Tennet zijn Stephan Tiemessen (stephan.tiemessen@tennet.eu), telefoon: 06 – 53626108 en Gerrit Modderkolk (gerrit.modderkolk@tennet.eu), telefoon: 06-14277675 als omgevingsmanagers bij dit project de contactpersonen. Zij zijn in de plek gekomen van de reeds vertrokken omgevingsmanagers Antje Tenhaaf en Jochem Dijkshoorn.

Mocht u vragen hebben aan de gemeente, dan kunt u gebruikmaken van het volgend emailadres: hoogspanning@halderberge.nl of telefonisch contact opnemen via 14 0165.


Met vriendelijke groet,

Project ZW380kV, Cathy Maat