Laden…

Voorgenomen Voorkeursalternatief Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg)

Geachte Ondernemer,

Hierbij wil ik u informeren over het feit dat de Minister een voorkeursalternatief heeft aangeduid voor het tracé van Zuid-West 380 kV OostOverzicht voorkeurstrace

Aan de hand van dit voorkeursalternatief wordt het inpassingsplan opgesteld. Hierop kunnen dan zienswijzen worden ingediend. Het uiteindelijke besluit voor het definitieve tracé volgt daarna.

Hieronder is een voorlopige planning weergegeven. Deze zal in de loop van het proces steeds specifieker worden, zodat ruim van te voren duidelijk is wanneer bijvoorbeeld inspraak op de verschillende onderdelen mogelijk is.


Meer informatie over het tracé, de planning en procedures kunt u vinden op www.zuid-west380kv.nl

Met vriendelijke groet,

Arjan Oostvogels
Parkmanager Borchwerf 2