Laden…

Asfalteringswerkzaamheden 6 oktober 2018 veld F ( Blauwhekken, Klerkenveld en Emmerblok)

Geachte heer/mevrouw

Op 3 september 2018 heeft er een overleg plaats gevonden bij Borchwerf II CV waarbij alle ondernemers op veld F waren uitgenodigd. Tijdens dit overleg zijn alle aanwezigen ingelicht over de voorgenomen asfalteringswerkzaamheden van 6 oktober 2018 en is hen om  input gevraagd. Op basis van de geleverde input is door Borchwerf II CV een tijdslijn opgesteld voor de asfalteringswerkzaamheden van 6 oktober 2018 op veld F.  

Op de tijdlijn is te zien waar Heijmans op 6 oktober op welk momenten is met zijn asfalteringswerkzaamheden. Heijmans zal starten met het asfalteren op de kruising met de Roosendaalsebaan – Appeltje, zodat veld F zo vroeg mogelijk weer bereikbaar is. 

Tijdens het asfalteren zijn er continu verkeersregelaars aanwezig om verkeer te geleiden naar een adres. Mc Donalds, Delifrance en De Beren blijven de hele dag bereikbaar. Andere bedrijven zijn soms enkele uren niet bereikbaar omdat de asfaltmachines voor de deur werkzaam zijn en daarna het asfalt af moet koelen. Gelieve hier rekening mee te houden.

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u zich richten tot Borchwerf II CV 0165- 518 719.

Met vriendelijke groet

Arjan Oostvogels (Parkmanager)

Stichting Beheer Borchwerf II