Laden…

Projectboek (Zuid-West 380kV) ‘Samen aan de slag naar een definitieve verbinding’ online beschikbaar

Inmiddels heeft TenneT en het ministerieProjectboekSamen aan de slag naar een definitieve verbindinggepresenteerd. In dit boek worden de zogenoemde optimalisatiegebieden weergegeven. Dit zijn gebieden/locaties, waar het voorgenomen tracé van juli 2017 nog nader wordt onderzocht op mogelijke optimalisaties. Een van die gebieden is het gebied rondom Borchwerf/A17.

 

Het gehele tracé dient nog nader te worden uitgewerkt, waardoor er hier ook nog (kleine) verschuivingen in het tracé kunnen plaatsvinden. Voor de optimalisaties worden werkateliers door TenneT georganiseerd. Hiervoor zal TenneT de direct betrokkenen, waaronder ook de gemeente, uitnodigen. Hiermee gaat Tennet vanaf begin 2018 aan de slag. Een volgende editie van het projectboek verschijnt tegen de zomer van 2018. Dan geven ze een toelichting op de eerste onderzoeksresultaten en afwegingen.