Laden…

Zuid-West 380 kV Oost: weergave uitwerkingslocatie Borchwerf II

Ter info deze binnengekomen informatie vanuit TenneT. Geachte perceeleigenaren en gebruikers van de panden op veld D en bewoner van de Drossaertstraat, U bent meerdere keren geïnformeerd over de stand van zaken van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding van Rilland naar Tilburg.  Op 3 oktober heeft TenneT een bijeenkomst op Borchwerf II georganiseerd over de stand van […]

Nieuwe stap voor huisvesting van arbeidsmigranten

OOSENDAAL – Een nieuwe stap voor het realiseren van twee logiesgebouwen voor ruim tweehonderd arbeidsmigranten aan de Gastelseweg is gezet. De gemeenteraad heeft donderdagavond een zogenaamde ‘Ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ afgegeven. Op dit moment is het realiseren van dergelijke gebouwen niet toegestaan in het bestemmingsplan, maar met de verklaring van geen bedenkingen kan tóch een vergunning […]

Geen extra benzinepomp op Borchwerf

OUD GASTEL – De gemeente gaat niet akkoord met het plan om een extra benzinepomp te openen op Borchwerf. In eerste instantie had B&W hier wel oren naar, maar toen leek het te gaan om een duurzaam benzineverkooppunt. “De aanvraag voldeed niet aan die eisen en gezien het aanbod op en in de omgeving van […]

Geen ‘bedenkingen’ tegen migrantenhotel Gastelseweg

ROOSENDAAL – Om de bouw van twee logiesgebouwen aan de Gastelseweg in Roosendaal mogelijk te maken vraagt het college van B en W aan de gemeenteraad om een zogeheten verklaring van geen bedenkingen af te geven. Niet dat het migrantenhotel daarna direct mag worden gebouwd, maar het komt wel een stukje dichterbij.Lees meer>>

Kantoor Borchwerf II aan Gastelseweg onbereikbaar

ROOSENDAAL – Directeur Leo Welters van Borchwerf II loopt met zijn post en met zijn ziel onder zijn arm op de Gastelseweg in Roosendaal. Sinds afgelopen maandag is zijn kantoor, 100 meter verderop gevestigd in een houten keet, niet meer bereikbaar. De Gastelseweg is pardoes afgesloten. Lees meer>>

Update 380 kV hoogspanningsleiding Borchwerf II

Stand van zaken werkateliers uitwerkingsgebieden Het voorgenomen tracé tussen Rilland en Tilburg (besluit voormalige minister EZ, juli 2017) moet op verschillende locaties nog worden uitgewerkt. TenneT organiseert hiervoor momenteel meerdere werkateliers per uitwerkingslocatie om samen met betrokkenen in dit gebied de mogelijkheden voor uitwerkingen te verkennen. De uitwerkingslocaties met de diverse ingediende varianten zijn in […]